Bez kategoriiCzym różni się psycholog od psychoterapeuty? A kim jest psychiatra?

Czym różni się psycholog od psychoterapeuty? A kim jest psychiatra?

W tym krótkim artykule opiszemy czym różni się psycholog od psychoterapeuty, kim jest psychiatra.

Depresja, lęki, uzależnienia, obniżone poczucie własnej wartości, traumy, problemy w relacjach z innymi ludźmi to najczęstsze problemy, z jakimi zgłaszają się pacjenci do gabinetu specjalisty.
W ośrodkach psychologicznych pomocy mogą udzielić różni specjaliści. Niejednokrotnie trudność sprawia już sama decyzja do kogo się udać. Teoretycznie przecież każdy z tych specjalistów zajmuje się ludzką psychiką. Do kogo zatem się udać, gdy potrzebujemy pomocy lub wsparcia? Wyjaśnimy różnice między psychologiem, psychoterapeutą a psychiatrą.

Psycholog

Psycholog jest absolwentem pięcioletnich magisterskich studiów psychologicznych. Podczas takich studiów zdobywa ogólną wiedzę z zakresu psychologii ale również dokonuje wyboru specjalności. Wśród tych specjalności możemy wymienić między innymi psychologię: szkolną, społeczną, kliniczną, biznesu, sportu. W ramach swojej pracy udziela wsparcia psychicznego, wykonuje testy psychologiczne, stawia diagnozę psychologiczną, orzeka i opiniuje. Jeśli nie jest w trakcie nauki w szkole psychoterapii nie może prowadzić psychoterapii.
Jego zadaniem jest postawienie odpowiedniej diagnozy na podstawie zebranego od pacjenta wywiadu oraz testów psychologicznych i udzielenie profesjonalnej pomocy psychologicznej. Może być zatrudniony m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach lub przedszkolach, domach opieki, na oddziałach psychiatrycznych i na innych oddziałach szpitalnych, w ośrodku interwencji kryzysowej, w ośrodku adopcyjnym, w hospicjum, w sądzie, policji, więzieniach, wojsku, w ośrodkach odwykowych i w innych miejscach, gdzie potrzebne jest wsparcie psychologa. Psycholog nie może wypisywać recept.
Do psychologa warto zgłosić się po doraźną pomoc w sytuacjach nagłych kryzysowych, takich jak rozpad związku, utrata pracy, choroba, śmierć kogoś bliskiego. Napięcie emocjonalne związane z obciążającym, nagłym wydarzeniem może spowodować przejściową utratę zdolności do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami a spotkanie ze specjalistą może pomóc w odzyskaniu umiejętności korzystania ze swoich wewnętrznych zasobów.

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła szkołę psychoterapii (czteroletnią) lub jest w jej trakcie, po co najmniej II roku szkoły. Jednym z podstawowych warunków, pozwalających na przyjęcia do tej szkoły jest ukończenie studiów humanistycznych (tu najlepiej z psychologii, ewentualnie pedagogiki, socjologii i pokrewnych kierunków) lub medycznych. Podczas czteroletnich studiów podyplomowych zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, przechodzi terapię własną, pracę swoją poddaje licznym superwizjom, odbywa staż kliniczny w placówkach psychiatrycznych i szpitalnym oddziale psychiatrycznym. Na zakończenie czteroletniej szkoły psychoterapii, po spełnieniu wszystkich wymogów (testy wiedzy, superwizja, terapia własna, staż) uzyskuje dyplom danej szkoły. W następnej kolejności może ubiegać się o certyfikat. Są różne szkoły psychoterapii, a do głównych nurtów zaliczamy poznawczo-behawioralny, psychodynamiczny, psychoanalityczny i humanistyczny. Psychoterapeuta może prowadzić terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych a także psychoterapię par, rodzinną (systemową) i grupową. Pomaga osobom z problemami natury psychologicznej. Stosuje różne metody pracy, zależne od nurtu w jakim pracuje.

Pierwsze kilka spotkań nazywane jest konsultacjami. Podczas nich psychoterapeuta zbiera wywiad od pacjenta m.in. na temat dotychczasowego leczenia, chorób w rodzinie, pyta o powody zgłoszenia się pacjenta do gabinetu oraz aktualną sytuację życiową, dowiaduje się jak wygląda funkcjonowanie psychologiczne pacjenta w podstawowych sferach życia. Konsultacje kończą się najczęściej przedstawieniem diagnozy i zaproponowaniem odpowiedniej formy pomocy. Pacjent i psychoterapeuta wspólnie ustalają cele psychoterapii.
Psychoterapia jest procesem leczenia i polega na regularnych spotkaniach. Częstotliwość i sposób pracy ustalane są indywidualnie. Psychoterapeuta widząc wskazania, może zalecić konsultacje u innych specjalistów, np. psychiatry, dietetyka, itd.
Psychoterapeuta towarzyszy pacjentowi w rozwiązywaniu życiowych i emocjonalnych problemów, pomaga zrozumieć, ale i zmieniać schematyczne, nieświadome, często destrukcyjne sposoby myślenia, przeżywania i działania. Uczestniczenie w terapii umożliwia zmianę stosunku do samego siebie i bardziej świadome budowanie relacji z innymi ludźmi.

Psychiatra

Psychiatra to specjalista lekarz, który ukończył 6-letnie studia medyczne i 5-letni staż w szpitalu (zwany rezydenturą). Podczas stażu uczestniczy w kursach i konferencjach. Tytuł specjalisty psychiatry uzyskuje się dopiero po zdanym egzaminie specjalizacyjnym pod koniec rezydentury. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych.
Lekarz ocenia, czy złe samopoczucie psychiczne nie jest wynikiem chorób ogólnych. W razie takich wątpliwości może skierować na dodatkowe badania lub konsultacje. Jest to bardzo istotne, gdy zaburzenia wystąpiły pierwszy raz w życiu. Jeśli lekarz stwierdzi objawy depresji, zaburzeń lękowych, psychotycznych, zaburzeń snu czy innych problemów, wspólnie z pacjentem ustala dalsze postępowanie, zaleca leczenie farmakologiczne i/lub odpowiednio dobraną psychoterapię. Może wypisać receptę i/lub zwolnienie lekarskie.

Jeśli potrzebujesz psychologicznego wsparcia, możesz zapoznać się z ofertą naszych usług oraz przeczytać o naszych specjalistach. Jeśli masz jednak wątpliwości, do kogo powinieneś się zapisać, zapraszamy do kontaktu, wskażemy właściwego specjalistę odpowiedniego do zgłaszanych przez Ciebie trudności.

Have a question?