Bez kategoriiPsychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT)

notes na stole psychoterapeuty poznawczo - behawioralnego cbt

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) – jak działa, na czym polega i dla kogo jest?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, często skracana do CBT (z ang. Cognitive Behavioral Therapy), to jedna z najpopularniejszych i najczęściej badanych form terapii stosowanych w psychiatrii i psychologii. Wykorzystywana jest do leczenia szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych, od depresji i lęków, poprzez zaburzenia odżywiania, aż po zaburzenia snu. CBT stała się synonimem efektywności i dostępności, stając się tym samym jednym z kluczowych narzędzi w rękach terapeutów. Jak jednak działa ta terapia i kto może z niej skorzystać? Czym charakteryzuje się proces terapeutyczny oparty na zasadach CBT?

 

Działanie CBT: Kierunek na myśli

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) opiera się na założeniu, że to, jak myślimy (poznawanie), jak się czujemy (emocje) oraz jak działamy (zachowanie), wszystko jest ze sobą ściśle powiązane. Negatywne, irracjonalne myśli mogą prowadzić do dysfunkcyjnych emocji i zachowań, co z kolei przekłada się na doświadczenie cierpienia psychicznego.

Głównym celem terapeuty prowadzącego terapię w nurcie CBT jest pomoc pacjentowi w zrozumieniu i zmianie negatywnych schematów myślenia, które prowadzą do problemów psychicznych. Terapeuta skupia się na identyfikowaniu „automatycznych myśli” pacjenta. Szybkich, często nieświadomych przekonań i wniosków, które przekładają się na jego emocje i działania.

Podczas sesji CBT, terapeuta współpracuje z pacjentem, pomagając mu zrozumieć i wyzwać negatywne myśli. Pomaga stworzyć bardziej realistyczne i zdrowe przekonania. Terapeuci CBT często stosują techniki takie jak terapia oparta na uważności, trening relaksacyjny, techniki radzenia sobie ze stresem i eksperymenty behawioralne.

 

Psychoterapia CBT w praktyce: Rola zadań domowych

W terapii CBT istotną rolę odgrywają zadania domowe. Terapeuci często proszą pacjentów o wykonywanie zadań między sesjami, które pomagają w praktycznym zastosowaniu nowych umiejętności i strategii poznawczych w codziennym życiu. Może to obejmować prowadzenie dziennika, ćwiczenia uważności, czy praktykowanie nowych strategii radzenia sobie ze stresem. Regularne wykonywanie zadań domowych jest kluczowe dla postępu w terapii CBT.

 

Dla kogo jest CBT: Uniwersalność podejścia

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest metodą uniwersalną i efektywną w leczeniu szerokiego spektrum problemów psychicznych. Szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku:

Zaburzeń:

  • lękowych – w tym zaburzeń lękowych ogólnych, fobii specyficznych, ataków paniki, PTSD, czy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. CBT pomaga pacjentom zrozumieć i zmienić negatywne wzorce myślenia, które napędzają ich lęk.
  • odżywiania – CBT jest często wykorzystywana w leczeniu anoreksji i bulimii. Pomaga pacjentom zmieniać niezdrowe przekonania na temat jedzenia, ciała i wagi.
  •  snu – CBT jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi w leczeniu bezsenność. Pomaga pacjentom zmieniać myślenie i zachowania, które przeszkadzają im w zdobyciu odpowiedniej ilości (i jakości) snu.
  •  osobowości – szczególnie w przypadku zaburzeń osobowości typu borderline, gdzie CBT pomaga w radzeniu sobie z silnymi emocjami i impulsywnością.

Depresji – CBT jest jednym z najbardziej efektywnych podejść do leczenia depresji, pomagając pacjentom wyzwać negatywne myśli i przekonania, które mogą przyczyniać się do pogorszenia stanu.

notes psychoterapeuty poznawczo - behawioralnego cbt

Czy CBT jest dla Ciebie?

Decyzję o tym, czy CBT jest odpowiednim wyborem, powinniśmy podjąć wspólnie z profesjonalnym terapeutą. Wielu terapeutów oferuje sesje konsultacyjne, podczas których możemy dowiedzieć się więcej o tym, jak CBT mogłaby pomóc w naszej sytuacji. Pamiętajmy, że niezależnie od wybranej metody terapeutycznej, kluczowe jest to, by terapeuta był osobą, z którą czujemy się komfortowo.  Osobą która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z problemami, z jakimi się borykamy.

Proces terapeutyczny – niezależnie od wybranej metody – to często droga pełna wyzwań. Ale z właściwym wsparciem, jakim może być terapia CBT, jesteśmy w stanie nauczyć się nowych, zdrowych sposobów radzenia sobie z trudnościami, co przekłada się na poprawę jakości życia i dobrostanu psychicznego.

Efektywność i dowody naukowe

Wieloletnie badania potwierdzają skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Zgodnie z licznymi metaanalizami, CBT jest jednym z najbardziej efektywnych podejść terapeutycznych. Jej skuteczność została potwierdzona nie tylko w krótkoterminowym, ale i długoterminowym ujęciu.

Należy jednak pamiętać, że skuteczność terapii jest zależna od wielu czynników, w tym: zaangażowania pacjenta, kompetencji terapeuty, a także specyfiki problemu, z którym pacjent się zgłasza. Właśnie dlatego tak ważne jest indywidualne podejście do każdej osoby i dopasowanie metody terapeutycznej do jej potrzeb.

 

Wyzwanie przyszłości: CBT online

W dobie cyfryzacji coraz popularniejsza staje się psychoterapia online. CBT, ze względu na swój strukturalny charakter i zastosowanie konkretnych technik, jest szczególnie dobrze przystosowana do tego formatu. Psychoterapia online/ w formie hybrydowej może stanowić atrakcyjną alternatywę dla osób, które z różnych względów mają trudności z dostępem do stacjonarnej terapii – ze względu na odległość, brak czasu czy problemy zdrowotne.

Specjaliści uważają, że psychoterapia poznawczo-behawioralna skutecznie służy jako wszechstronne narzędzie do skutecznego leczenia różnorakich problemów i zaburzeń psychicznych. Skuteczność CBT jest potwierdzana przez badania naukowe, a jej działanie opiera się na pracy z myślami, emocjami i zachowaniami. Jeżeli zmagasz się z problemami psychicznymi, warto rozważyć skorzystanie z pomocy terapeuty pracującego w podejściu CBT. Pamiętaj jednak, że ostateczny wybór metody terapeutycznej powinien zawsze być indywidualną decyzją, podjętą po konsultacji z psychoterapeutą.

W naszym gabinecie psychoterapii Warszawa Targówek w nurcie poznawczo – behawioralnym przyjmują:

Olga Iwanowicz

Marcin Leszczyński

Katarzyna Szymańska

Have a question?