Specjaliści

Specjaliści

Nasz zespół tworzą specjaliści z doświadczeniem i odpowiednim wykształceniem, psychologicznym i psychoterapeutycznym.
Łączy nas ciekawość i otwartość na drugiego człowieka. Dzięki zdobywanej przez wiele lat wiedzy i umiejętnościom budowanym na szkoleniach, warsztatach i stażach, wiemy, że leczenie poprzez psychoterapię jest możliwe a także skuteczne.

Udziela konsultacji oraz prowadzi psychoterapię poznawczo-behawioralną dla młodzieży i osób dorosłych.

Więcej o mnie

psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeutka

Udziela konsultacji psychologicznych i prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych.

Więcej o mnie

psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie integracyjnym, łącząc podejścia różnych szkół psychoterapeutycznych, indywidualnie dostosowując sposób pracy do Klienta.

Więcej o mnie

psycholog, psychoterapeutka

Udziela konsultacji psychologicznych i prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.

Więcej o mnie

psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Udziela konsultacji psychologicznych oraz prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych.

Więcej o mnie

psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Udziela konsultacji psychologicznych oraz prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym dla osób dorosłych oraz młodzieży od 13 roku życia.

Więcej o mnie

psycholog, psychoterapeutka

Udziela konsultacji psychologicznych i prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych.

Więcej o mnie

psycholog, psychoterapeutka

Prowadzę terapię w nurcie psychodynamicznym. Pracuję z osobami dorosłymi. Pomagam między innymi w trudnościach emocjonalnych (takich jak lęk, złość, niska samoocena czy s

Więcej o mnie

Psychoterapeuta, Trener kompetencji miękkich

Pracuje indywidualnie z dorosłymi i młodzieżą od 17 r.z.

Więcej o mnie

Psycholog-seksuolog Psychoterapeuta psychodynamiczny w szkoleniu.

Pracuje z młodzieżą od 12. roku życia oraz osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych i depresyjnych, oraz zaburzeń osobowości.

Więcej o mnie

Psycholog, Psychoterapeutka

Have a question?