Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna to podejście terapeutyczne, które koncentruje się na głębokim zrozumieniu ludzkiej psychiki oraz jej nieświadomych procesów. Wykazuje ona pewne podobieństwo do terapii psychoanalitycznej, co wynika z ich wspólnego korzenia w fundamentalnych założeniach Zygmunta Freuda dotyczących ludzkiej psychiki. Psychoterapia psychodynamiczna w Warszawie to otwarta przestrzeń, w której pacjent może swobodnie wyrażać swoje myśli, skojarzenia i fantazje. Stanowi ona proces wzmacniania samoświadomości i rozwijania zdolności do tworzenia zdrowszych relacji z samym sobą i z innymi.

Psychoterapia psychodnamiczna Warszawa

Rola terapii psychodynamicznej w odkrywaniu nieświadomych mechanizmów

Terapia psychodynamiczna to podejście oparte na założeniu, że życiem człowieka kierują głównie nieświadome mechanizmy działania, ukryte potrzeby oraz nierozwiązane konflikty wewnętrzne. W trakcie tej terapii specjalista nie narzuca tematu rozmowy, a spotkania rozpoczynają się od omówienia treści, które pacjent sam chce poruszyć.

W trakcie sesji terapeuta i pacjent zazwyczaj zajmują pozycję naprzeciwko siebie, siedząc twarzą w twarz. Taki układ przestrzenny pomaga w budowaniu zaufania i otwartej komunikacji między uczestnikami spotkania. Jest to szczególnie ważne przy omawianiu trudnych doświadczeń i próbie głębszego zrozumieniu własnych przeżyć.

50 minut / 200 zł

Zrozum swoje emocje dzięki pomocy specjalisty

W sytuacji, gdy napotykasz trudności w zrozumieniu własnych emocji, myśli i zachowań, których geneza może sięgać głęboko w przeszłość, warto rozważyć skorzystanie z terapii psychodynamicznej w Warszawie. Tego typu wsparcie może być szczególnie pomocne osobom borykającym się z cyklicznymi problemami lub niezdrowymi wzorcami zachowań, których nie potrafią zrozumieć ani zmienić.

Podczas sesji psychodynamicznej ujawniają się wydarzenia mogące mieć wpływ na aktualny stan psychiczny pacjenta. Mogą to być zarówno długotrwałe wzorce zachowań najbliższych osób, jak i pojedyncze epizody, które wywołują tak intensywne i negatywne emocje, że pacjent pomimo prób, nie jest w stanie ich usunąć ze swojej świadomości. Poprawne zidentyfikowanie i rozwiązanie konfliktów, może przyczynić się do odzyskania kontroli nad własnym życiem. Zapraszamy serdecznie do skontaktowania się z naszym Gabinetem Psychoterapii w Warszawie.

Zarezerwuj wizytę telefonicznie:

lub wypełnij formularz:

Have a question?