REGULAMIN

Dla kogo skierowane są świadczone usługi:

 • Z usług psychologicznych Gabinetu mogą korzystać osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Oferta Gabinetu skierowana jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Gdy Pacjentem jest osoba nieletnia- na pierwszą konsultację zapraszamy z opiekunem prawnym/rodzicem. Wymagana jest zgoda na udzielenie świadczeń psychologicznych.

 

 

Przebieg spotkań:

 • Pierwsze spotkania to konsultacje, Podczas nich specjalista zbiera podstawowe informacje oraz zapoznaje się ze zgłaszanymi przez Pacjenta problemami/ zbiera wywiad/ prowadzi diagnozę psychologiczną. Konsultacje mogą stanowić właściwą formę wsparcia lub stanowić wstęp do dłuższej pracy psychoterapeutycznej.
 • Rozpoczynając psychoterapię Pacjent i psychoterapeuta zawierają kontrakt terapeutyczny (ustnie lub pisemnie). Szczegółowe bądź dodatkowe zasady terapii mogą być ustalane indywidualnie z danym psychoterapeutą.
 • Psychologa/ psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy zagrożone jest zdrowie lub życie Pacjenta lub innych osób. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego, w takich sytuacjach Specjaliści mogą zatrzymać Pacjenta w Gabinecie i wezwać służby ratownicze.
 • Specjalista ma prawo zrezygnować z prowadzenia dalszej psychoterapii/ konsultacji z ważnych powodów, informując o tym wcześniej Pacjenta.
 • Pacjent ma prawo zrezygnować z dalszych spotkań, ale informując o tym wcześniej Specjalistę
 • Specjalista nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej.
 • Specjalista nie będzie występował w charakterze świadka w procesie sądowym.

 

 

Czas trwania spotkania:

 • Sesja indywidualna trwa 50 minut.
 • Sesja partnerska/małżeńska trwa 90 minut.
 • Spóźnienie nie wydłuża czasu spotkania i nie obniża ceny. Czas jest liczony od umówionej godziny wizyty

 

 

Zaświadczenia:

 • Wydawane będą tylko na wyraźną prośbę Pacjenta- zostaje on wtedy poinformowany o terminie odbioru.
 • W przypadku terapii partnerskich/małżeńskich – zaświadczenia będą wydawane wyłącznie za pisemną zgodą obojga partnerów.
 • Odbiór dokumentacji odbywa się wyłącznie osobiście w Gabinecie.

 

 

Płatności:

 • Pierwszorazową wizytę należy opłacić przelewem w przeciągu 48h od zarezerwowania terminu- w celu potwierdzenia rezerwacji. W innym wypadku termin zostaje zwolniony.
 • Kolejną wizytę, w przypadku sesji stacjonarnych – można opłacić w dniu wizyty (kartą płatniczą/gotówką)
 • Kolejną wizytę, w przypadku sesji online – należy opłacić najpóźniej w dzień poprzedzający (przelewem).

Numer rachunku do przelewu: 54 1140 2004 0000 3102 8154 4461. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i datę wizyty.

 

 

Odwoływanie spotkań:

 • W okresie konsultacyjnym: prosimy o odwołanie wizyty najpóźniej do godziny 16:00 w dniu poprzedzającym. W innym przypadku ponoszą Państwo koszt nieodbytej wizyty. W procesie psychoterapii: szczegółowe/ dodatkowe zasady dotyczące płatności mogą być ustalane indywidualnie z danym Specjalistą (Specjaliści pracują w różnych nurtach terapeutycznych, dlatego też warunki leczenia, a w tym płatności, mogą się różnić)
 • Jeśli specjalista odwoła spotkanie, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani. Wizyta odwołana przez Specjalistę jest nieodpłatna.

 

 

Zmiany w regulaminie:

 • Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone sesje. Pacjent zostanie poinformowany o zmianie cennika ze stosownym wyprzedzeniem.
 • Podpisanie przez Pacjenta regulaminu jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do jego przestrzegania

Have a question?