mgr Katarzyna Szymańska

mgr Katarzyna Szymańska

mgr Katarzyna Szymańska

psycholog, psychoterapeutka

Udziela konsultacji psychologicznych oraz prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym dla osób dorosłych oraz młodzieży od 13 roku życia.

Pracuje z pacjentami zgłaszającymi się z: zaburzeniami nastroju, lękowymi, urojeniowymi, trudnościami adaptacyjnymi i związanymi ze stresem oraz zaburzeniami osobowości. Pomaga także osobom, które mają obniżone bądź niestabilne poczucie własnej wartości, doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych, borykają się z nadmiernym stresem.


Wykształcenie

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie o kierunku Psychologia Wspierania Jakości Życia na specjalizacji Psychologia Społeczna i Kulturowa oraz Psychologia Edukacji i Komunikacji. Posiada także wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej którą zdobyła na studiach na Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Warszawie. Certyfikowany trener umiejętności społecznych.

W trakcie certyfikacji 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w InterEgo Centrum Terapii Poznawczej i Schematu, posiadającego akredytację PTTPB. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej .

Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując jako psycholog i diagnosta między innymi w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Laudame oraz na stanowisku psychologa i pedagoga specjalnego w szkole podstawowej. Doświadczenie kliniczne zdobywała także w Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka LOGO-SI. Była wolontariuszem w Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym ,,Misericordia”.

Bierze udział w wielu projektach i kursach z obszaru psychologii i psychoterapii.

Specjalność

psycholog, psychoterapeutka

Z kim pracuje

z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 13 rż

Certyfikaty i nagrody

Enter team member training

Have a question?