Bez kategoriiJak wygląda pierwsze spotkanie z psychoterapeutą?

Jak wygląda pierwsze spotkanie z psychoterapeutą?

pierwsze spotkanie z psychoterapeutą

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą lub kilka spotkań (najczęściej 3- 8 spotkań) pacjenta z psychoterapeutą nazywanych jest konsultacjami.

Na konsultacji, zarówno osoby zgłaszające się jak i terapeuci, dowiadują się czy terapia jest podstawna przy danym problemie. Mówiąc o ofercie mamy tutaj na myśli zarówno propozycję formy psychoterapii, jednakże może być to również informacja lub skierowanie do innego specjalisty w Ośrodku jakim przyjmuje dany terapeuta bądź poza nim. Zdarza się także, że dla osoby zgłaszającej się jedno spotkanie wydaje się być wystarczające, choć nie jest to częste.

 

Dla osoby zgłaszającej się, pierwsze spotkanie z psychoterapeutą (konsultacja) może spełnić następujące funkcje:

  • Jeśli poszukuje psychoterapii, ma okazję dowiedzieć się, czy to właśnie ta forma pomocy jest właściwa oraz jaki typ terapii może pomóc uzyskać oczekiwane cele
  • Może dowiedzieć się, która z form psychoterapii (indywidualna – długoterminowa lub krótkoterminowa, rodzinna, par, grupowa, uzależnień) będzie potencjalnie najbardziej korzystna oraz gdzie jej szukać.
  • Jeśli nie psychoterapia, to czy i jaka inna forma profesjonalnej pomocy może być potencjalnie korzystna oraz gdzie jej szukać.
  • Ma możliwość dowiedzieć się, na czym polega psychoterapia oraz jakie są jej zasady.
  • Może dowiedzieć się, na jakie potrzeby psychoterapia nie odpowiada i jakie są jej ograniczenia.
  • Może sprawdzić w osobistym kontakcie, czy terapeuta konsultujący jest właściwą osobą dla tej konkretnej, zgłaszającej się osoby. Czy się wstępnie dobrze z nim czuje i czy sądzi, że mógłby właśnie z nim/nią rozmawiać otwarcie o swoich trudnościach.

 

Warto zapytać o kompetencje i przygotowanie merytoryczne. Pacjent ma prawo pytać o wykształcenie specjalisty (poznaj naszych specjalistów).

 

Jak długo trwa konsultacja z psychoterapeutą?

Długość trwania konsultacji na ogół nie przekracza, przeważnie ustalanych wcześniej, 50 minut. Wyjątkiem są konsultacje rodzinne, małżeńskie- tu zdarza się, że obejmują nieco dłuższy czas. Zasadą jest, że spotkania nie trwają ani dłużej ani krócej niż przyjęty wcześniej czas. Często jedno spotkanie konsultacyjne nie jest wystarczające, np. dla wstępnej diagnozy problemu, dlatego też psychoterapeuta proponuje kolejne spotkanie. Zwykle czas konsultacyjny- diagnostyczny trwa do 8 spotkań.

 

Jak przebiega konsultacja psychoterapeutyczna?

Konsultacja prowadzona jest w formie rozmowy. Rozmowa przede wszystkim dotyczy spraw, trudności, z którymi zgłosiła się dana osoba. Terapeuta dopytuje o to, co dla niego wydaje się szczególnie istotne, bądź aby doprecyzować usłyszane informacje.

Podczas pierwszych spotkań często też terapeuci proszą o konkretne dane osobowe oraz zbierają wywiad, mający na celu zobrazować funkcjonowanie Pacjenta w ważnych sferach życia. Wszystkie poruszane kwestie są objęte tajemnicą zawodową.

Jeśli terapeuta zbierze już wszystkie potrzebne mu dane (wywiad), przedstawia możliwą ofertę pomocy. Następuje czas omówienia wszelkich wątpliwości i podjęcie decyzji pacjenta o podjęciu lub nie dalszej współpracy. Jeśli zdecyduje się na psychoterapię u konsultującego terapeuty, ustalają tak zwany kontrakt terapeutyczny- wspólne zasady współpracy, dotyczące np. czasu spotkań, częstotliwości, opłat za spotkania.

 

Jakich pytań psychoterapeuty spodziewać się podczas pierwszych spotkań z psychoterapeutą?

Terapeuta zwykle zadaje pytania, które pozwolą mu jak najlepiej przyjrzeć się i zrozumieć sytuację Pacjenta i powód zgłoszenia, by następnie móc sformułować najlepszą ofertę. Najczęstsze pytania:

– powód zgłoszenia oraz rozumienie go przez zgłaszającego się

– jakie są oczekiwania odnośnie uzyskania optymalnej zmiany

– moment zgłoszenia się na spotkanie, dlaczego akurat teraz

– dotyczące dotychczasowych konsultacji/diagnoz psychologicznych i psychiatrycznych/hospitalizacji

– dotyczące ważnych relacji i doświadczeń życiowych

– przebieg kolejnych etapów rozwoju

O co może zapytać Pacjent?

Pacjent ma prawo w zasadzie pytać o wszystko. Prawdopodobnie psychoterapeuta odpowie na pytania związane z tym, na czym polega psychoterapia, ile może trwać. Zapewne udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące jego osoby w kontekście zawodowym, kwalifikacji, jednakże należy wziąć pod uwagę, że odmówi konwersacji na temat jego życia prywatnego, światopoglądu czy też duchowości.

 

Co może zaproponować psychoterapeuta?

– kolejną konsultację

– psychoterapię u siebie

– konsultacje u innego terapeuty

– konsultacje u psychiatry

– kilka z powyższych

– inną formę pomocy

 

Pamiętajmy, że „Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku „– Lao-tzu

Have a question?