Bez kategoriiPsychoterapia Psychodynamiczna

Psychoterapia Psychodynamiczna

psychoterapia psychodynamiczna w przytulnym gabinecie z książką

Psychoterapia Psychodynamiczna – ogólne informacje, przebieg konsultacji oraz metody pracy.

 

Co to jest psychoterapia psychodynamiczna – ogólne informacje:

Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z teorii psychoanalitycznej, zapoczątkowanej przez Zygmunta Freuda i rozwijanej przez kolejnych specjalistów. Jest jednocześnie metodą leczenia oraz sposobem myślenia – zarówno o pacjencie, ale i o relacji między nim a terapeutą.

Psychodynamiczna teoria mówi o wpływie nieświadomych impulsów na działania i codzienne funkcjonowanie człowieka, wykraczając poza świadome myśli.

W naszym świecie przeżyć wewnętrznych często następuje oddzielenie części świadomej od nieświadomej, co ma służyć obronie przed informacjami, które z subiektywnego punktu widzenia są niekomfortowe czy zagrażające.

W procesie psychoterapii jednak pracuje się nad zbadaniem takich treści, co ma pozwolić na oswojenie tych przeżyć, dzięki czemu odzyskuje się poczucie kontroli nad nimi.

Najważniejszym czynnikiem leczącym w psychoterapii jest budowana relacja między pacjentem a terapeutą.

Pewne schematy postępowania, przeżywania relacji i siebie w kontakcie z drugim człowiekiem zawierają się w części nieświadomej. Naturalnym więc jest, że w relacji z terapeutą pojawia się częsta tendencja do odgrywania tych mechanizmów. Wcześniej były pomocne w trudnych sytuacjach, ale obecnie mogą być nieelastyczne, nieskuteczne i prowadzić do niezadowolenia w życiu.

Rolą psychoterapeuty jest pomóc pacjentowi w dostrzeganiu tych mechanizmów, a z czasem wypracowanie nowych, bardziej adekwatnych do rzeczywistości sposobów radzenia sobie.

Dlatego, rozpoczęcie procesu psychoterapeutycznego wymaga decyzji nie tylko intelektualnej acz również emocjonalnej. W terapii omawia się przeżycia emocjonalne i relacje pacjent-psychoterapeuta, aby poprzez nowe doświadczenia emocjonalne, nie tylko intelektualne, zachodziła stała przemiana.

 

Jak wygląda przebieg konsultacji psychoterapii psychodynamicznej:

Pierwsze kilka spotkań z psychoterapeutą to konsultacje psychologiczne. Podczas nich pacjent może poznać psychoterapeutę, opisać swoje trudności oraz ich wpływ na funkcjonowanie w różnych sferach życia, a także zweryfikować, czy psychoterapia będzie według obu stron najbardziej właściwą formą pomocy. W trakcie spotkań przeprowadzany jest szczegółowy wywiad strukturalny, mający na celu ocenić kluczowe obszary funkcjonowania osoby zgłaszającej się po pomoc.

Spotkania te zazwyczaj kończą się omówieniem zgłaszanych problemów, kwalifikacją do odpowiedniej terapii, ustaleniem celów i warunków kontraktu terapeutycznego. To kluczowe dla skutecznego leczenia i przyszłych zmian pacjenta.

 

Terapia skoncentrowana na przeniesieniu:

Specjaliści często proponują terapię skoncentrowaną na przeniesieniu (TFP), szczególnie gdy występuje zaburzona struktura osobowości. Pozwala ona na skuteczną pracę z szerokim zakresem trudności, z jakimi zgłaszają się pacjenci.

TFP (Transference-Focused Psychotherapy) jest podejściem stworzonym przez profesora Otto Kernberga i jego zespół (m.in. profesora Franka Yeomansa, John’a Clarkina czy Erick’a Fertuck’a).

Terapeuci psychodynamiczni szczególnie ukierunkowują terapię na pacjentów z zaburzeniami osobowości, zwłaszcza typu borderline i narcystycznymi. Terapia TFP łączy podejście psychodynamiczne ze specjalnie dopasowaną strukturą i zasadami terapii. Leczenie dąży do zmiany osobowości, widocznej w funkcjonowaniu, życiu interpersonalnym i zawodowym pacjenta, co wpływa na poprawę objawów.

Terapia skoncentrowana na przeniesieniu – TFP wywodzi się z Teorii Relacji z Obiektem. Zakłada, że trudności u pacjenta związane są z niepełnym i zniekształconym obrazem siebie oraz innych. To wpływa na regulację emocji, nastrojów, poczucie wartości i relacje interpersonalne. W procesie terapeutycznym akcentuje się uaktywnianie wewnętrznych, niespójnych obrazów w relacji terapeutycznej oraz z innymi. Główny cel to uzyskanie zintegrowanego obrazu siebie i innych, poprawiając kontakty, objawy i adaptację. Terapeuci w takiej terapii zalecają kontakt o częstotliwości dwóch razy w tygodniu.

 

Terapeuta Psychodynamiczny SELF Gabinet Psychoterapii Warszawa:

Dominika Dąbrowiecka

Marta Ślaska

Karolina Jankowska – Frej

Miriam Kamińska

Have a question?