Bez kategoriiPsychoterapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt

Z psychologii humanistycznej

Psychoterapia Gestalt jest jednym z podejść w psychologii humanistycznej. Jej początki przypadają na lata czterdzieste XX wieku, mimo, że korzenie jej sięgają do klasycznej psychoanalizy. Głównymi twórcami byli Fritz i Laurą Perls.

Funkcjonowanie człowieka w tym podejściu jest postrzegane jako składające się z pewnych składowych całości (Gestaltów), a nie prosty zbiór elementów.

 

Psychoterapia Gestalt – Założenia:

Według głównych założeń człowiek ma w sobie potencjał rozwojowy i możliwości satysfakcjonującego funkcjonowania w rzeczywistości, jaka go otacza, pod warunkiem, że jest świadomy tego, co dzieje się w nim samym ale i wokół niego. Trudności, jakie napotykamy oraz cierpienie, pojawiają się wtedy, kiedy nie mamy dostępu do swoich emocji, potrzeb i pragnień.

Psychoterapia Gestalt – Cele:

W związku z założeniami głównym celem Gestaltu jest pomóc Klientowi w zbudowaniu większej świadomości tych obszarów, ponieważ ich nieświadomość niekorzystnie wpływa na odnalezienie się jednostki w otoczeniu. Psychoterapeuta zwraca szczególnie uwagę na sposoby wchodzenia przez klienta w kontakt z otoczeniem i mechanizmy wycofywania się.

Celem jest zwiększenie świadomości i ułatwienie klientowi podejmowania własnych, autonomicznych decyzji życiowych, które oparte są na jego potrzebach i przekonaniach. Bardzo istotna tutaj jest również, oparta na zaufaniu, relacja między klientem a psychoterapeutą – jest to jeden z czynników leczących.

 

W naszym Gabinecie Katarzyna Bąk pracuje w tym nurcie

Have a question?